Zakelijke administratie

De financiële administratie is het fundament van iedere onderneming. Naast het feit dat u verplicht bent om een goede administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren, is het van cruciaal bedrijfsbelang. Met een correcte zakelijke administratie heeft u inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en bent u veel eerder in staat om de juiste maatregelen te treffen die voor uw onderneming van belang zijn.

Het voeren van een goede administratie kost vaak veel moeite en kostbare tijd. Kostbare tijd die u beter kunt besteden aan zaken waarin u goed bent en die behoren tot uw kernactiviteit. Laat u daarom administratief ondersteunen door De Organizer. Veel ondernemers zien hun administratie als een noodzakelijk kwaad ! Realiseert u dan dat een goede administratie juist geld kan opleveren.

Uw zakelijk administratie is de basis voor:

  • Fiscale aangiften
  • Tussentijdse cijfers
  • Prognoses
  • Jaarrekening

Daarnaast draagt een goed ingerichte administratie bij aan het bewaken van uw eigendommen (activa, voorraden, geldmiddelen etc.) en het tijdig kunnen bijsturen in onverwachte situaties.

ZZp-ers en MKB

De volgende diensten lever ik aan ZZP-ers en MKB (éénmanszaak en VOF):

Voor u als ZZP-er of MKB-er is de inrichting en het bijhouden van een zakelijke en overzichtelijke administratie van het grootste belang. Hoe eerder u ermee start, hoe beter. Ook in de voorbereidende fase, dus wanneer u eigenlijk nog niet met uw activiteiten bent begonnen of nog geen klant hebt binnengehaald, is het van belang om uw administratie alvast goed in kaart te brengen. Op deze wijze verkrijgt u bij het starten direct inzicht in de gemaakte kosten, omzet en het resultaat van uw activiteiten. Aan de hand van deze cijfers kunt u vervolgens inspelen op de ontwikkelingen en de bedrijfsactiviteiten optimaliseren.

Van groot belang is uiteraard ook het volgen van de fiscale wet- en regelgeving, welke continue veranderd, en welke effecten deze veranderingen hebben voor u. Natuurlijk is het ook van belang dat u zich houdt aan de fiscale bewaarplicht van uw administratie.

U kunt kiezen hoe u uw administratie wilt laten verwerken.

Volledig uitbesteden administratie;
De gehele financiële administratie, alle belastingaangiften en het jaarwerk wordt door mij uitgevoerd.

Zelfstandig voeren administratie;
U verwerkt zelfstandig de financiële administratie en ik begeleid u hierbij en controleer uw administratie, verzorg het jaarwerk en de aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Indien u medewerkers in dienst heeft, kan ik voor u de gehele loonadministratie verzorgen. Van het aanmelden van nieuwe personeelsleden tot aan het berekenen van de salarissen en het uitprinten van de salarisstroken. U levert mij de periodieke mutaties aan en ik verzorg dat u tijdig alle gegevens voor de betreffende periode in huis heeft.
Op basis van de door u verstrekte gegevens stel ik een jaarrekening voor u samen. Een jaarrekening is als het ware een overzicht van de financiën van een bedrijf. Bijna alle bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening samen te stellen. Deze bestaat uit een winst en verlies rekening, balans en evt. een toelichting van beide.
Als ondernemer kunt u niet om de aangifte omzetbelasting heen. De Organizer is thuis in de fiscale regelgeving en vult de aangifte omzetbelasting graag voor u in. Ik bereken uw omzetbelasting aan de hand van uw financiële administratie. Afhankelijk van uw onderneming doet u maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks aangifte.
Vrijwel iedereen heeft te maken met het doen van aangifte inkomstenbelasting, of u nu ondernemer of particulier bent. Het gaat hierbij namelijk om een belasting over uw inkomen uit werk en/of onderneming, uw eigen woning en uw overige bezittingen. De Organizer beschikt over de kennis en ervaring die vereist is om u snel door het woud van wettelijke bepalingen te leiden. Uw aangifte inkomstenbelasting is bij mij in goede handen.
Bent u het niet eens met een belastingaanslag ? Bent u boos op een instantie of een bedrijf ? Als u niet weet hoe u uw brief het beste kunt verwoorden dan regel ik dit voor u. En indien nodig verwijs ik u door naar een bedrijfsjuriste waar ik nauw mee samenwerk.
Startende ondernemers worden aangeraden een ondernemingsplan te schrijven om zo de haalbaarheid van de onderneming te vergroten. Een ondernemingsplan is als het ware een plan waarin wordt aangegeven wat het bedrijf gaat doen, hoe het zijn activiteiten aanpakt wat het zal kosten en wat het uiteindelijk op zal leveren.

Een ondernemingsplan is in principe verplicht wanneer er een krediet nodig is van een bank of wanneer u eventueel wilt gaan starten vanuit een uitkeringssituatie. In sommige gevallen kan het ondernemingsplan ook dienen voor het winnen van vertrouwen van andere partijen, zoals leveranciers en verzekeraars.

In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijke plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke administratie kan ik snel na afloop van de periode ervoor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen. Datzelfde geldt voor prognoses die vaak nodig zijn bij een kredietaanvraag voor de bank.